Wat verstaat Team at Work onder coaching?
Bij coaching staat de persoon centraal. Deze persoon heeft bepaalde ambities of doelstellingen maar zit vaak met heel wat vragen.

Coachen is een doelgerichte techniek om u te helpen uw doelen, aanmerkelijk sneller en gemakkelijker te realiseren, dan dat u zelf op eigen houtje kunt! De coach helpt u om die doelen sneller, efficiënter en eenvoudiger te realiseren. Hij/zij is een geoefende gesprekspartner die allerlei technieken gebruikt om u te helpen en te begeleiden in uw eigen denkproces.

Coaching haalt het beste uit de persoon door het vergroten van het bewustzijn en aan te spreken op zijn/haar verantwoordelijkheid. Het is dus zelfsturing bevorderen via een doelgerichte vorm van procesbegeleiding. Coachen is dus geen onderwijs, advies, training of een opleiding. Want bij al die andere vormen van helpen en/of begeleiden gaat het voornamelijk om de overdracht van kennis en/of vaardigheden van de ene persoon naar de andere.

Via coaching zal je ...

 • je werk en leven meer bewust in handen kunnen nemen
 • leren je bestemming te bepalen
 • intensief leren uit je ervaringen
 • kritisch leren omgaan met wat anderen over jouw gedrag opmerken
 • interacties met anderen beter begrijpen
 • beter inzicht krijgen in waar het écht om gaat
 • in dialoog kunnen gaan met je gedachten en gevoelens
 • hinderende mentale blokkades verkleinen
 • diverse oplossingsrouten verkennen
 • beslissingen bewuster nemen
 • je plannen verder concretiseren
 • je energiebronnen beter aanspreken
 • vanuit je kracht leren te werken en te leven

Een coach zal je niet ...

 • zeggen wat je moet doen
 • de dingen voor jou doen
 • je therapeutisch benaderen

De "Kracht" van Individuele Coaching op het terrein.

Door coaching stimuleren we de persoon om zijn vaardigheden toe te passen, te laten ontplooien en dit onder begeleiding van een neutraal deskundig persoon die vertrouwd is met de professionele schoonmaak. Onze ervaring leert dat vanuit de praktijk samen met de betrokkene de meest efficiënte trainingen worden onderhouden.

Via coaching heeft de persoon de mogelijkheid om zijn vaardigheden en potentieel te ontdekken en te ontwikkelen. Hierdoor ontstaat een persoonlijk groeiproces en dit in functie van persoonlijke en professionele doeleinden. In deze groei naar zelfstandigheid ervaart de persoon dit als een positief gegeven. Hierdoor kan de begeleiding geleidelijk aan succesvol afgebouwd worden. De fakkel wordt overgedragen en biedt hierdoor een grotere garantie naar continuïteit.

Vanuit diverse concrete werksituatie en probleemstellingen op het terrein worden linken gelegd naar aangeleerde stof en wordt de persoon begeleidt en gestimuleerd in het oplossingsgericht proces ter plaatse.