Schoonmaken is een vak, het vereist vakkennis en inzicht

De continuë kwaliteit, respect voor hygiëne en het rendement van uw organisatie wordt bepaald door de competentie van de leidinggevenden (technisch diensthoofd, facilitair beheerder, de ploegbaas, brigadier,...). Om deze functie professioneel in te vullen zijn vakkennis, inzicht, communicatievaardigheden en betrokkenheid met de ganse organisatie vereist. Zowel vaktechnische als persoonlijke vaardigheden zijn hierbij essentieel.

Het budget voor schoonmaak bestaat immers voor 85 tot 90% uit personeelskosten en slecht 3 tot 5 % productgebruik. De praktijk bewijst dat een goede vorming met gepaste instrumenten het rendement van de uitvoering zo beïnvloedt dat zowel de kwaliteit, de uitvoerders als het budget ermee gebaat zijn.

Basiscursus Professioneel Schoonmaken

De basis module behandelt de basiskennis op vaktechnisch gebied zoals dat van de professionele schoonmaker verwacht wordt, tijdens de cursus wordt steeds practische begeleiding op de werkvloer voorzien: de basiskennis wordt in allerlei oefeningen in de praktijk toegepast.

Deze oefeningen gebeuren ofwel in ons lokaal of bij stage-klanten.

De cursus wordt steeds gegeven in 10 sessies van elk 3 uur.

Leiding geven aan uitvoerders

Deze cursus Leiding Geven aan Uitvoerders, richt zich op het het ontwikkelen van specifieke vaardigheden, persoonlijkheidsontwikkeling en het leren geven van leiding aan 'uitvoerenden' in de schoonmaak, zowel voor "Eigen Beheer" als in "Dienstencheque" situaties.

In de schoonmaaksector groeien mensen vaak van een uitvoerende job naar een leidinggevende functie, of ze worden door hun diploma of hun office functie zonder voorkennis, verantwoordelijk voor dit aspect van het facilitaire beheer. Team at Work begeleidt uw mensen in deze groeifase.


Aanvullende cursussen, vervolmakingen

Team at Work biedt allerlei cursussen aan die de vakkennis van de uitvoerders en hun leiding verdiepen. Deze cursussen zijn deels vaktechnisch gericht maar kunnen door onze samenwerkingen ook persoonlijke en beheersaspecten omvatten:

  • vloerherkenning, ergonomie, werken in een OK, ...

  • Calculatie, Kwaliteitsbeheer en opvolging, conflictbeheersing en motivatie, organiseren van werkoverleg, ...