Uw schoonmaakorganisatie anders bekeken

Als neutrale partij wordt er met regelmaat beroep gedaan op de specialisten van Team at Work om de organisatie van de schoonmaak en aanverwante diensten op een nuchtere wijze onder de loep te nemen. Deze procesanalyse richt zich op de doorlichting van de opzet en de werking van de door de opdrachtgever aangewende beheersmiddelen, die zijn organisatie sturen. Het doel van de analyse is de opdrachtgever een inzicht en zekerheid te geven over het al dan niet optimaal functioneren van zijn dienstenorganisatie.


De functioneringsanalyse

In de functioneringsanalyse worden alle de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde beheersmiddelen zoals o.a. het personeel, de werkmaterialen, producten, omkadering, e.a. met een kritisch oog door onze experts geanaliseerd.

In een duidelijk analytisch rapport worden de bevindingen van onze specialisten toegelicht en aan de opdrachtgever verduidelijkt. Alle geanalyseerde beheersmiddelen worden becommentarieerd aan de hand van sterke en te verbeteren punten. Eventuele denkpistes voor de toekomst worden gestaafd.

Het resultaat van de functionerings-analyse kan de opdrachtgever helpen bij het eventueel nemen van toekomstige beslissingen met betrekking tot het functioneren van de dienstenorganisatie.

Out-sourcing

Het is mogelijk dat de werking van uw schoonmaakorganisatie, door omstandigheden, beperkt is in flexibiliteit en dat u genoodzaakt bent de uitbesteding van uw schoonmaakdiensten in overweging te nemen.

Als neutraal studiebureau kunnen de specialisten van Team at Work u helpen bij;

  • de redactie van het technisch lastenboek voor de schoonmaak en de bepaling van de gunningscriteria
  • de analyse van de offertes en samenwerkingsvoorstellen van de verschillende aanbieders
  • de samenstelling van de short-list, door middel van aanbevelingen
  • de kritische interviews van de geselecteerde kandidaten die deel uitmaken van de short-list
  • het formuleren van objectieve aanbevelingen met betrekking tot uw finale keuze

In-sourcing

Het kan gebeuren dat u minder tevreden bent over de prestaties van uw dienstverlener en dat u omwille van budgettaire en organisatorische redenen uw dienstenorganisatie terug in eigen beheer wil nemen.

U bent er eveneens van overtuigd dat zelf uw schoonmaak uitvoeren tal van voordelen met zich meebrengt en dat een dienstenorganisatie in "eigen beheer" de betrokkenheid van eigen personeel significanter is dan bij extern personeel en dat dit uiteindelijk zal resulteren in een grotere flexibiliteit.

U beschikt echter niet over de nodige expertise om uw dienstenorganisatie terug in eigen beheer op te starten. In dat geval kunnen de specialisten van Team at Work u begeleiden bij dit in-sourcing proces. Om een optimaal resultaat te boeken volgt Team at Work de gestructureerde werkmethodiek zoals omschreven onder "Onze diensten".