Cleaning Management by "Knowledge Sharing"

 

Kennisoverdracht

De verschillende taken van het stappenplan, zoals omschreven in "Onze Diensten", kunnen uitgevoerd worden door de specialisten van Team at Work maar in het kader van onze missie van "kennisoverdracht", zijn wij ervan overtuigd dat, indien wij nauw samenwerken met uw team, u bepaalde aspecten voor de opzet van een efficiënte werkorganisatie zelf kan voorbereiden en aansturen.

Volgens een maandelijks huursysteem stelt Team at Work hiervoor gebruiksvriendelijke werkinstrumenten ter beschikking. Met onze IT tools kan u op zelfstandige basis, met punctuele ondersteuning van onze specialisten, de calculatie van de werkopdracht, de werkopzet en uw kwaliteitsbeheer zelf opzetten.

Door zo te werk te gaan, krijgt u een beter inzicht in het functioneren van uw eigen schoonmaakorganisatie en vergaart u de kennis om op een zelfstandige basis uw dienstverlening op te zetten en bij te sturen.

Vanaf het moment dat u de touwtjes weer in handen neemt en u uw schoonmaakorganisatie zelfstandig en kwaliteitsvol kan beheren, dan pas is de missie van Team at Work geslaagd. Het is onze nadrukkelijke wens om de kennis binnen het vakdomein waarin wij specialist zijn, met u te delen en over te dragen. 

 

Sharing Knowledge occurs when people genuinely are interested in helping one another to develop new capacities for action, it is about creating learning processes.

Peter Senge

Kennisoverdracht
Team at Work begeleidt u bij de opzet van:
  • De inventarisatie
  • De calculatie
  • De planning en taakroostering
  • De interne kwaliteitszorg

Door middel van kennisoverdracht leert Team at Work u aan hoe u op een zelfstandige en kwaliteitsvolle manier uw schoonmaak-organisatie kan beheren en dagdagelijks kan aansturen.