Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.
Benjamin Franklin (1706-1790)

 

Team at Work is ervan overtuigd dat om een groeiproces in goede banen te kunnen leiden, je je best specialiseerd binnen het vakdomein waarin jegoed in bent.

Om zoveel mogelijk te kunnen beantwoorden aan verwachtingen van onze klanten, over andere vakdomeinen,  werkt Team at Work nauw samen met enkele betrouwbare partners, waarvan de dienstverlening en visie perfect aansluit bij de activiteiten van Team at Work.

Neem gerust een kijkje op de website van onze netwerkpartners om meer te weten over wat zij te bieden hebben.

 

GEO Instruments

Team at Work is partner van GEO Instruments in Arnhem - Nederland. Intern worden de GEO instrumenten bij Team at Work aangewend voor de inventarisatie van het patrimonium van onze klanten.

Door de nauwe samenwerking stelt GEO de laatste nieuwe ontwikkelingen voor inventarisatie en opmetingen ter beschikking van Team at Work. 

FAMAS Facility Management Solutions

Team at Work denkt verder dan schoonmaak alleen. Om u bij te staan met het beheer van uw facilitaire diensten werkt Team at Work samen met Famas FM Solutions.

Behalve een geïntegreerd FMIS-systeem voor kleine en grote(re) organisaties, biedt FAMAS FM ook oplossingen voor opdrachtgevers met betrekking to advisering en ondersteuning op het facilitaire vakgebied. FAMAS FM kan u in vele aspecten van het facility management met raad en daad bijstaan. 


Eye-t

Eye-t is een volledig onafhankelijke ICT dienstverlener en heeft een brede ervaring in het bouwen van gebruiksvriendelijke software toepassingen.

Eye-t onwikkelde in opdracht van Team at Work, haar webapplicatie TWIC it, het beheerssysteem voor uw schoonmaakorganisatie in eigen beheer. Het feit dat Eye-t het deontologisch eTIC handvest ondertekende, was een extra reden om hen als partner te kiezen.