Er is een verschil tussen het pad kènnen en het pad bewandelen.

Morpheus in "The Matrix"

Wat bedoelen we met training ?

Training is de fysieke-, psychische-, technisch/tactische-, intellectuele en mentale voorbereiding van de cursist met behulp van oefeningen. Het prestatievermogen wordt nooit door één van deze factoren bepaald, maar altijd door een wisselwerking ertussen.

Training wordt daardoor een zeer veelzijdig gebeuren. Alleen een harmonische ontwikkeling van alle factoren maakt een individuele topprestatie mogelijk. Trainingen gebeuren zowel in groepsverband als individueel, in de "klas? en op het werkterrein.

De modules zijn standaard of op maat geschreven en dit in functie van de voorop gestelde doelstellingen. Een belangrijk onderdeel van de training is het overtuigen van ?het belang van de schoonmaak?. Team at Work ervaart nog teveel dat er een degelijk gebrek is aan ?beroepsfierheid' die mee aan de basis ligt van een onvoldoende besef van de te nemen verantwoordelijkheden.

Dat schoonmaak een ?vak' is hoeft niet langer gezegd. Iedereen kan op zijn manier meepraten over schoonmaak. De trainingen zijn veeleer gericht op het meegeven van inzicht in het vakdomein en het bewust worden van de eigen verantwoordelijkheden in de schoonmaak dan aanleren van vaardigheden . Niet alleen zeggen maar vooral ook consequent doen en uitvoeren.

Wat bedoelen we met coaching ?

Bij coaching staat de persoon centraal.  De coach helpt u om doelen sneller, efficiënter en eenvoudiger te realiseren.

Coaching haalt het beste uit de persoon door het vergroten van het bewustzijn en aan te spreken op zijn/haar verantwoordelijkheid.

Het is dus zelfsturing bevorderen via een doelgerichte vorm van procesbegeleiding.

Uw coach is een geoefende gesprekspartner die allerlei technieken gebruikt om u te helpen en te begeleiden in uw eigen denkproces.

Team at Work beschikt over ruimte praktijkervaring. De trainingen zijn gestoffeerd met praktijkvoorbeelden en simulaties die de deelnemers herkennen.

Ons doel is om vakkennis en zelfontplooiing van de kursist te vergroten. Dit gebeurt met respect en aandacht voor sociale aspecten en de cohesie van uw team.

Documentatie

Aanbod

  • Basiscursus: professionele schoonmaak
  • Leiding geven - brigadier
  • Ergonomie en veiligheid voor schoonmakers
  • Basiscursus: schoonmaak bij particulieren
  • Specialisatie: Vloerherkenning
  • Specialisatie: Calculatie van schoonmaak
  • Specialisatie: Kwaliteitsbeheer